ชื่อบทความ หน้า
เชื่อมั่นในพระเจ้า เชื่อมั่นในตัวเลข 1-33
ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ปัญหาการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา:ศึกษากรณีศาลมีคำพิพากษาให้ชำระเงิน 34-51
วิชาญ กิตติรัตนพันธ์
86 ชีวิตที่ถูกบังคับบุคคลให้สูญหายในไทย กับหลักสิทธิมนุษยชนและกระบวนการการคุ้มครองบุคคลจากการบังคับสูญหายในไทย 52-67
ปรีดา โพธิจันทร์
อาสาสมัครกู้ชีพ : กระบวนการสร้างตัวเลข อัตวิสัยจริยธรรม และสัมปชัญญะของสังคม 68-91
สุมนมาลย์ สิงหะ
การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อกำหนดมาตรฐานธุรกิจร้านขนมไทยสู่ตลาดต่างปร 92-116
นุสรา แสงอร่าม, สิวารัตน์ โคบายาชิ และปริญ ลักษิตามาศ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจชานมไข่มุกในเมืองไทย 117-130
จาตุรงค์ แก้วสามดวง, อานง ใจแน่น และวาสนา จักรแก้ว
การบริหารแรงงาน : Gig Economy ตามทัศนมิติแรงงาน 131-158
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์
การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการเป็นเจ้าภาพการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ณ ประเทศไทย 159-182
ปริศญา คูหามุข และธาตรี ใต้ฟ้าพูล
พินิจ “ความตาย” ในฐานะปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม 183-201
อภิโชค เกิดผล