คณะบรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์

 

ที่ปรึกษา  

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

3.รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์

4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

 

บรรณาธิการ  

อาจารย์ ดร. จันทนี เจริญศรี  
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองบรรณาธิการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐจรี สุวรรณภัฎ    
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กองบรรณาธิการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท       

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช          

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์      

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ            

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ          

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. อาจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์   

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์             

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. อาจารย์ ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์        

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์        

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10. รองศาสตราจารย์ นพ.ดิลก ภิยโยทัย

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร  

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์       

12. อาจารย์ ดร.ผุสดี พลสารัมย์               

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

14. รองศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ           

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15. อาจารย์ ดร.วนิพพล มหาอาชา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

16. อาจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง            

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18. อาจารย์ ดร.จักรพันธุ์ ขัดชุ่มแสง  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19. อาจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20. อาจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน         

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

21. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ      

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

22. นายแพทย์ สิริเกียรติ เตชะมนูญ  

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี

 

ผู้จัดการ          
ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้างานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลงานวิจัย

ผู้ประสานงาน  
นางสาวพัทธ์ทักษ์อัญ อนันชฤทธิ์

IT Support        
นางสาววราภรณ์ ม่วงใหญ่เกาะ

 

สำนักงาน

งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์:  0 2564 4440 ต่อ 1810-1  

โทรสาร:  0 2564 3151

Email:  journal.tu@gmail.com

Website:  http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/

prescription discount cards prescription coupon card coupon for prescription
ciprofloxacin pill diprolene 0.12% finasteride pill
imitrex 100mg diprolene 0.05% celebrex 100mg
metronidazole pill go propecia pill
clomiphene pill open azithromycin 250mg
levofloxacin 750mg sumatriptan 100mg fluconazole
viagra coupon codes viagra manufacturer coupon viagra.com coupons
coupons for drugs viagra coupons free viagra.com coupons
abortion pill abortion pill abortion pill
cialis dosage by male body weight cialis dosage strengths
drug coupons free prescription discount cards cialis free coupon
ocean siec ocean indien oceania
singulair spc click singulair junior
renovation vejle click renovation viborg
zofran 16 mg site zofran zydis hinta
clomid forum click clomid nosecnost
cialis online coupon prescription drugs coupon drug discount coupons
abortion clinics near me how long do you bleed after an abortion how to get an abortion
new prescription coupons eltrabajadordelestado.org lilly cialis coupons
free cialis coupon 2016 site coupon for free cialis
coupon for cialis link cialis free coupon
amoxicillin 1000 mg aldwych-international.com amoxicillin-rnp
cost of abortion pill third trimester abortion pill abortion pill methods
cialis savings and coupons coupons for prescription drugs cialis coupons from manufacturer
cialis coupons printable albayraq-uae.com free cialis samples coupon
amoxicillin endikasyonlar achi-kochi.com amoxicillin nedir
stemetil im site harshpande.net stemetil side effects
cheap abortion pill clinics airascatering.com abortion procedure
lilly cialis coupons abeltasman.de coupon for prescriptions
discount coupon for cialis abloomaccessories.com free cialis coupons
coupon prescription big rx discounts medication coupons printable
cialis coupon card new prescription coupon cialis coupons 2015
vermox gerarprieto.com vermox bez recepta
website for coupons popular coupon sites free coupons codes
the abortion pill cost abortion pill cost without insurance alternatives to abortion pill
cialis trial coupon andreinfo cialis.com coupons
amoxicillin 1000 mg amoxicilline amoxicillin al 1000
feldene precio feldene d feldene gel
amoxicillin nedir agama-rc.com amoxicilline
the cost of abortion abortion pill recovery about abortion pill
nootropil danmark nootropil wiki nootropil
duphaston i ovulacija duphaston tablete kako se piju duphaston forum
abortion options rubinetteriemariani.it how does an abortion pill work
lamisil pastillas lamisil spray lamisil spray
partial birth abortion gitara.by does abortion hurt
termination of pregnancy at 22 weeks morning after pill cost should i get an abortion
cialis coupons 2015 blog.memorystock.com free cialis coupon 2016
naltrexone alcohol interaction naltrexone online naltrexone withdrawal symptoms
vivitrol cost is naltrexone safe where can i buy low dose naltrexone
naltrexone immune system naltrexone pellet side effects naltrexone buy uk
vivitrol wiki blog.admissionnews.com vivitrol wiki
naltrexone side effects depression zygonie.com naltrexone wikipedia