งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย
กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 
โทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 1811
โทรสาร 0-2564-3151
 
E-Mail : thammasatjournal@gmail.com

 


ชื่อ-นามสกุล :
E-Mail :
ชื่อเรื่อง :
ข้อความ :